1. ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นดอกดาวเรือง

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นดอกดาวเรืองรอบสำนักงานฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย ผอ.ถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการ สบส.เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และ คณะเจ้าหน้าที่ สบส.เขต1 ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1701006523251089?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ" สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผอ.ถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 โดยมี ผอ.สุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์ ผอ.กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสบส. เป็นประธาน ในระหว่างวันที่ 10 - 12..

อ่านต่อ

การประชุมประจำเดือนของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ประชุมประจำเดือนของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือนของทุกกลุ่มงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ภาพประกอบ :https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1682418391776569?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทาน ณ สถานีอนามัยบ้านด่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. นายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 เชียงใหม่ นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และคณะ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติราชการศึกษาความพร้อมการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ จ.น่าน

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นำโดย นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 เชียงใหม่ นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติราชการศึกษาความพร้อมการจัดตั้งสุขศาลาพระทานบ้านป่าก๋ำ ณ..

อ่านต่อ

ประกาศกำหนดระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในกรมฯ

ประกาศ อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ

NEW ดาวน์โหลดประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.ภูซาง จ.พะเยา

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลภูซาง จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.สบปราบ จ.ลำปาง

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริหารสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.แม่พริก จ.ลำปาง

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริหารสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริหารสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.พะเยา จ.พะเยา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริหารสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.ลอง จ.แพร่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริหารสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.ม่วงไข่ จ.แพร่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริหารสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลม่วงไข่ จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

กรม.สบส เข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ณ รพ.ลำปาง จ.ลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานนำทีมร่วมศึกษาดูงานร่วมกับ นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์พร้อมคณะและ นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์เรื่องระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลลำปาง  จ.ลำปาง..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.สอง จ.แพร่

วันที่ 24 พฤษาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.วังชื้น จ.แพร่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.วังชื้น จ.แพร่  

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
next
prev
  1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
  2. ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง/ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
  3. ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)/ราคากลาง
Prev Next

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลสรุปการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ฝ่ายงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่     {tab เม.ย. 2560} ดาวน์โหลดข้อมูล รอบเดือน เมษายน 2560 {tab มี.ค. 2560} ดาวน์โหลดข้อมูล รอบเดือน..

อ่านต่อ
Prev Next

ตารางแสดงราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่  1. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ จำนวน 9 ตำแหน่ง  2. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง  3. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง  4. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ตำแหน่ง  5. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านธุรการ จำนวน 2..

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รอบเดือน สิงหาคม 2560  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่       ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์      รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ราคากลาง      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ

รอบเดือน สิงหาคม 2560  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่       ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ      เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) (มีระบบฟอกอากาศ) มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู     ..

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ

 ดาวน์โหลดที่นี่ ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 ลงนาม..

อ่านต่อ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ

ดาวน์โหลด 1.เครื่องวัดแรงดันแบบละเอียด พร้อมชุดปรับแรงดันละเอียด 2.เครื่องวัดแรงดัน 3.เครื่องสร้างอุณหภูมิสำหรับทดสอบ/สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ 4.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบละเอียด 5.เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 6.ชุดทดสอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 7.เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 8.ชุดเครื่องมือช่างสำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิก 9.เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น 10.เครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซ 11.ชุดเอาท์เลทออกซิเจน 12.ชุดเอาท์เลทแอร์ 13.นาฬิกาจับเวลา 14.เครื่องวัดความเร็วรอบ 15.เครื่องวัดวิเคราะห์เครื่องช่วยหายใจ 16.เครื่องวัดวิเคราะห์เครื่องจี้ไฟฟ้า 17.กล้องถ่ายภาพความร้อน 18.เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

ดาวน์โหลด คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคากลางเข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10ปี 20ปี และ 30ปี

สอบราคากลางเข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557 ตังแต่เวลา 09.00..

อ่านต่อ
next
prev

 weblink

Smart 59

Smart 60

thaiphc

ges 1

facebook