1. ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการนำเสนอกิจกรรมโครงการ Smart Kids และพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียน จ.ลำพูน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (ช่วงเช้า) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการนำเสนอกิจกรรมโครงการ Smart Kids และพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียน สู่กระบวนการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค ผ่าน "ตู้เย็นหลังบ้าน สร้างพฤติกรรมในชุมชน" โดยการทำงานบนฐานข้อมูลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามวิถีชีวิตชุมชน..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสารธารณสุข จ.เชียงใหม่ ประชุมเตรียมพร้อมการออกใบอนุญาตและใบรับรองฯ พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 2560

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสารธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผู้อำนวยการ นายถาวร ขาวแสง , เภสัชกร พลแก้ว วัชระชัยสุรพล และคณะ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการออกใบอนุญาตและใบรับรองตาม..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สบปราบ จ.ลำปาง

ในวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจทดสอบพร้อมสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.เด่นชัย จ.แพร่

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ. เชียงใหม่ และทีมคณะตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเด่นชัย จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และทีมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านการจัดการคุณภาพความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พิทยา หล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ให้เกียรติต้อนรับ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และทีมคณะกรรมการ เข้าเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย ให้เกียรติต้อนรับ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และทีมคณะกรรมการ เข้าเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติจาก นายชำนาญ แซ่หัน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร ให้เกียรติต้อนรับ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และทีมคณะกรรมการเข้าเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง ให้เกียรติต้อนรับพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1561722603846149?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.สูงเม่น จ.แพร่

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.แม่พริก จ.ลำปาง

ในวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ลำดับที่ 67 ณ โรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.แพร่ จ.แพร่

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.แพร่ จ.แพร่  

อ่านต่อ

นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการ สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ด้านมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ประเทศสิงคโปร์ Study Visit in Singapore, 8th-10th May 2017Associated Mr. Thavorn Khaoseang..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และทีมคณะกรรมการ เข้าเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาาลย์ ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่รพ.ศรีสังวาลย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย

ทีมผู้ตรวจสอบของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจทดสอบพร้อมสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.ภูเพียง จ.น่าน

ในวันที่ 5 เมษายน 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่และทีมคณะกรรมการ เข้าเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่รพ.ภูเพียง..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

ทีมผู้ตรวจเยี่ยม สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านความปลอดภัย และด้านสุขศึกษา ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ร้องกวาง จ.แพร่

กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจทดสอบพร้อมสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 โดยมีนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด..

อ่านต่อ

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของ สบส.เขต 1 จ. เชียงใหม่

ตามที่ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดนโยบายสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงได้มีประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งจะนำองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน..

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมดีเด่นงานสุขภาพภาคประชาชนของ อสม.และภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2559

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนายกิ่งก้าน ลือชา ประธานชมรม อสม.ภาคเหนือ พร้อมด้วยอสม.ทั้ง18 จังหวัดภาคเหนือร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันและงดเหล้าเข้าพรรษา ใน"การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมดีเด่นงานสุขภาพภาคประชาชนของ..

อ่านต่อ

แจ้งเวียน เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายฯ

แจ้งเวียน เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

นายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต1 และนางชมบุญ โค้วสมจีน ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต1 และนางชมบุญ โค้วสมจีน ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 25 - 29..

อ่านต่อ

สบส.1 เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบเงินพร้อมสิ่งของจากการระดมทุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะนะ (อสม.) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 เมษายน 2559สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต1 และนางกมลาภรณ์ เสราดี หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชน เข้าตรวจเยี่ยมและมอบเงินพร้อมสิ่งของจากการระดมทุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะนะ (อสม.) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่..

อ่านต่อ
next
prev
  1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
  2. ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง/ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
  3. ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)/ราคากลาง
Prev Next

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลสรุปการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ฝ่ายงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่     {tab เม.ย. 2560} ดาวน์โหลดข้อมูล รอบเดือน เมษายน 2560 {tab มี.ค. 2560} ดาวน์โหลดข้อมูล รอบเดือน..

อ่านต่อ
Prev Next

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ

 ดาวน์โหลดที่นี่ ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 ลงนาม..

อ่านต่อ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ

ดาวน์โหลด 1.เครื่องวัดแรงดันแบบละเอียด พร้อมชุดปรับแรงดันละเอียด 2.เครื่องวัดแรงดัน 3.เครื่องสร้างอุณหภูมิสำหรับทดสอบ/สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ 4.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบละเอียด 5.เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 6.ชุดทดสอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 7.เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 8.ชุดเครื่องมือช่างสำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิก 9.เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น 10.เครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซ 11.ชุดเอาท์เลทออกซิเจน 12.ชุดเอาท์เลทแอร์ 13.นาฬิกาจับเวลา 14.เครื่องวัดความเร็วรอบ 15.เครื่องวัดวิเคราะห์เครื่องช่วยหายใจ 16.เครื่องวัดวิเคราะห์เครื่องจี้ไฟฟ้า 17.กล้องถ่ายภาพความร้อน 18.เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

ดาวน์โหลด คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ราคากลางจ้างสร้างห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์และโรงจอดรถ

ดาวน์โหลด ราคากลางจ้างสร้างห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์และโรงจอดรถ

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ้างสร้างห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์และโรงจอดรถ

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ้างสร้างห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์และโรงจอดรถ

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีตกลงราคา

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีตกลงราคา

อ่านต่อ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคากลางเข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10ปี 20ปี และ 30ปี

สอบราคากลางเข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557 ตังแต่เวลา 09.00..

อ่านต่อ
next
prev

 weblink

Smart 59

Smart 60

thaiphc

ges 1

facebook