1. ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ดำเนินการจัด "การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 - 12 และสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านบริการสุขภาพ 1 - 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ…

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัด "การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 - 12 และสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านบริการสุขภาพ 1 - 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข" โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร..

อ่านต่อ

กรม.สบส. โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมทีมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่

วันที่ 17 มกราคม 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมโดย อ.ศิริชัย ชละเอม พร้อมด้วยคณะจากกองวิศวกรรมการแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมทีมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ สบส.เขต 1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบฯ ณ โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1841142009237539?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ สบส.เขต 11 จ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สบส.เขต 12 จ.สงขลา การประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เขต 12 จังหวัดสงขลา ในการประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม สบส.เขต 1 เขต 11 และเขต 12..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเลื่อนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเลื่อนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอวัน ครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี ภาพประกอบ :..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมวิศวกรรมความปลอดภัย เข้าตรวจเยี่ยมวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพ ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1834537726564634?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมมอบของขวัญวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 การประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 เป็นประธาน ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ภาพประกอบ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมกำหนดรูปแบบการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตามเป้าหมายของกรมฯ ปี 2561

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 เป็นประธาน  "การประชุมกำหนดรูปแบบการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตามเป้าหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ" เพื่อนำนโยบายในการพัฒนาและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัย (วัยทำงาน วัยเด็ก และวัยสูงอายุ) สู่การกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในปี..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ จัดการประชุมการจัดทำแผนการเรียนรู้ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการเรียนรู้ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์" โดยความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 เป็นประธาน และนายวิทยา ใจวิถี ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนการเรียนการสอนฯ พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมมอบประกาศนียบัตร

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัด "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561" โดยมีนายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลที่มีการดำเนินงานสุขศึกษาเชื่อมโยงการดำเนินงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลจากการลงพื้นที่เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ แสดงความยินดีกับ อสม. เขต 1 ตัวแทนเข้าร่วมประกวด อสม. ระดับภาค ในการประชุมนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค…

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อสม. เขต 1 ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด อสม. ระดับภาค จำนวน 6 สาขา ใน "การประชุมนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค (ภาคเหนือ)..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพระบบมาตรฐานบริการสุขภาพและรับรองการตรวจเยี่ยมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรรับรองผลการตรวจเยี่ยมฯ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบมาตรฐานบริการสุขภาพและรับรองการตรวจเยี่ยมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่21-22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1813775635307510?pnref=story และเวลา 15.30..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ อบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริม ควบคุม กำกับ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธาน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมล้านนา ชั้น 2..

อ่านต่อ

กรม สบส พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีรับมองผลงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นำโดยแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวภัทร์วรรณ พัดเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และนายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีรับมอบผลงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ " โปรแกรมบริหารจัดการความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ โดยงานวิศวกรรมความปลอดภัย เข้าประชุมสรุปผลการประเมินวิศวกรรมความปลอดภัย

ทีมวิศวกรรมความปลอดภัย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินวิศวกรรมความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1802102776474796?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ใน รายการความสุขประเทศไทย ตอน “การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดสำหรับผู้พิการทางสายตา รวมถึงสถานการณ์ของผู้พิการที่ให้บริการนวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 ได้ให้สัมภาษณ์ ใน"รายการความสุขประเทศไทย" ตอน การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดสำหรับผู้พิการทางสายตา รวมถึงสถานการณ์ของผู้พิการที่ให้บริการนวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยออกอากาศในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30น. -..

อ่านต่อ

กรม สบส. โดย สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สสจ. เชียงใหม่ และสมาคม/ชมรมผู้พิการทางสายตา แถลงข่าวการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดที่เป็นบุคคลผู้พิการทางสายตา

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคม/ชมรมผู้พิการทางสายตา นำโดยนพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. ดำเนินการแถลงข่าวการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดที่เป็นบุคคลผู้พิการทางสายตา ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรนวดก่อนวันที่ 27 กันยายน 2560..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมร่วมกับ สำนักพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมฯ เรื่องการสำรวจความเชื่อมั่นประชาชนในการรับการบริการสุขภาพของสถานพยาบาล

การสำรวจความเชื่อมั่นประชาชนในการรับการบริการสุขภาพของสถานพยาบาล โดยสำนักพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1790749234276817?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1789485881069819?pnref=story..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสบส. ให้เกียรติเป็นประธาน และการบรรยายพิเศษโดย นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสบส. ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย กรมสบส. สบส.เขต 1-12 สสจ..

อ่านต่อ

VDO การอภิปราย หัวข้อ แนวทางการบูรณาการการดำเนินงานด้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระหว่าง สสจ. และ สบส.เขต

การอภิปราย หัวข้อ แนวทางการบูรณาการการดำเนินงานด้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระหว่าง สสจ. และ สบส.เขต : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/videos/1779530498732024/

อ่านต่อ

VDO การอภิปราย หัวข้อ เชียงใหม่ Model กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561

การอภิปราย หัวข้อ เชียงใหม่ Model : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/videos/1779400345411706/ 

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 โดยคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2561

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 ณ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารของวิทยาลัยฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. อ.วราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น งวดที่ 2 ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารฯ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ จัดอบรมให้นโยบาย การยกระดับ คุณภาพ มาตรฐาน สภานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ช่วงบ่าย การอบรมเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ การตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยนายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ที่ปรึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติมอบ นโยบาย "การยกระดับ คุณภาพ มาตรฐาน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1" ณ โรงแรมคุ้มภูคำ..

อ่านต่อ
next
prev
  1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
  2. ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง/ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
  3. ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)/ราคากลาง
Prev Next

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลสรุปการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ฝ่ายงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่     {tab เม.ย. 2560} ดาวน์โหลดข้อมูล รอบเดือน เมษายน 2560 {tab มี.ค. 2560} ดาวน์โหลดข้อมูล รอบเดือน..

อ่านต่อ
Prev Next

ตารางแสดงราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่  1. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ จำนวน 9 ตำแหน่ง  2. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง  3. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง  4. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ตำแหน่ง  5. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านธุรการ จำนวน 2..

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รอบเดือน สิงหาคม 2560  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่       ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์      รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ราคากลาง      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ

รอบเดือน สิงหาคม 2560  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่       ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ      เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) (มีระบบฟอกอากาศ) มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู     ..

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ

 ดาวน์โหลดที่นี่ ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 ลงนาม..

อ่านต่อ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ

ดาวน์โหลด 1.เครื่องวัดแรงดันแบบละเอียด พร้อมชุดปรับแรงดันละเอียด 2.เครื่องวัดแรงดัน 3.เครื่องสร้างอุณหภูมิสำหรับทดสอบ/สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ 4.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบละเอียด 5.เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 6.ชุดทดสอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 7.เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 8.ชุดเครื่องมือช่างสำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิก 9.เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น 10.เครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซ 11.ชุดเอาท์เลทออกซิเจน 12.ชุดเอาท์เลทแอร์ 13.นาฬิกาจับเวลา 14.เครื่องวัดความเร็วรอบ 15.เครื่องวัดวิเคราะห์เครื่องช่วยหายใจ 16.เครื่องวัดวิเคราะห์เครื่องจี้ไฟฟ้า 17.กล้องถ่ายภาพความร้อน 18.เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

ดาวน์โหลด คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคากลางเข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10ปี 20ปี และ 30ปี

สอบราคากลางเข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557 ตังแต่เวลา 09.00..

อ่านต่อ
next
prev

 weblink

16-1-2561 15-32-41

messageImage 1513753825798

Smart 61

thaiphc

ges 1

facebook